ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ งานบุคคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร
กำหนดการรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

17-27 เมษายน 2561   ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
28 เมษายน 2561        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
30 เมษายน 2561        ประเมินการทดสอบปฎิบัติการสอน และสัมภาษณ์
1 พฤษภาคม 2561       ประกาศผลการคัดเลือก
10 พฤษภาคม 2561     รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติการสอน

ไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดภาษาไทย

Detail English