ประกาศรับสมัครบุคลล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
สมัครได้ที่ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ
รายละเอียด คลิก