ข่าวประกาศทั่วไป

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

คลิก

ประกาศรับสมัครบุคลล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี

ประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
สมัครได้ที่ฝ่ายบุคคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ
รายละเอียด คลิก

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ งานบุคคล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัด สกลนคร
กำหนดการรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ

17-27 เมษายน 2561   ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
28 เมษายน 2561        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
30 เมษายน 2561        ประเมินการทดสอบปฎิบัติการสอน และสัมภาษณ์
1 พฤษภาคม 2561       ประกาศผลการคัดเลือก
10 พฤษภาคม 2561     รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติการสอน

ไฟล์รายละเอียด

รายละเอียดภาษาไทย

Detail English