ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ : 271 หมู่ 2 ถนนไอทียู  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์ 47000  

  • โทรศัพท์ : 042-728195

  • E-mail : sakonpat@gmail.com

  • Facebook : https://www.facebook.com/SPS.ICT/