ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

วารสารโรงเรียน

ประเมิน ScQA
วันแม่แห่งชาติ
ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
วันภาษาไทยแห่งชาติ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้ำฝน
วันสถาปนาลูกเสือไทย
ประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1/2562
กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติด

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

6 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
8 สิงหาคม 2562 ประเมิน ScQA โรงเรียนมาตรฐานสากล

9 สิงหาคม 2562 จัดงานวันแม่
12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ
22 สิงหาคม 2562 จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
30 สิงหาคม 2562 รับการนิเทศก์การสอน สพม.23