ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

วารสารโรงเรียน

  ดอกจานเกมส์ ครั้งที่ 36
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
กฐินสามัคคี
เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2562
ประเมิน ScQA
วันแม่แห่งชาติ
ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
วันภาษาไทยแห่งชาติ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้ำฝน
วันสถาปนาลูกเสือไทย
ประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1/2562
กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติด

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562   วันชาติ
10 ธันวาคม 2562  วันรัฐธรรมนูญ
12-14 ธันวาคม 2562  แข่งศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษะเกษ
21 ธันวาคม 2562   ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
28 ธันวาคม 2562  วันพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม 2562   วันสิ้นปี