ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารโรงเรียน

การมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ ระดับ ม.3 และ ม.6

เปิดหน้าต่างการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21

วันคริสต์มาส

ค่ายพักแรม
ลูกเสือ- ยุวกาชาด 2562

งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
ครั้งที่ 69

กีฬาไตรมิตรสัมพันธ์
ครั้งที่ 1

กีฬาไตรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
กฐินสามัคคี
เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2562
ประเมิน ScQA
วันแม่แห่งชาติ
ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
วันภาษาไทยแห่งชาติ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้ำฝน