ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

วารสารโรงเรียน

วันคริสต์มาส
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
  ดอกจานเกมส์ ครั้งที่ 36
พิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ
กฐินสามัคคี
เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2562
ประเมิน ScQA
วันแม่แห่งชาติ
ถวายพระพรชัยมงคล ร.10
วันภาษาไทยแห่งชาติ
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
ผ้าอาบน้ำฝน
วันสถาปนาลูกเสือไทย
ประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ 1/2562
กิจกรรมวันต่อต้าน
ยาเสพติด

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2562

5 ธันวาคม 2562   วันชาติ
10 ธันวาคม 2562  วันรัฐธรรมนูญ
12-14 ธันวาคม 2562  แข่งศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษะเกษ
21 ธันวาคม 2562   ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562
28 ธันวาคม 2562  วันพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม 2562   วันสิ้นปี