ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารโรงเรียน

ครบรอบ 44 ปี วันสถาปนา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565
เทศกาลลอยพระประทีปพระราชทานสิบสองเพ็งไทสกล ประจำปี 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2563
การติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการ 
To Be Number One
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
การมอบถุงยังชีพและทุนการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศ ระดับ ม.3 และ ม.6

เปิดหน้าต่างการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21

กีฬาไตรมิตรสัมพันธ์
ครั้งที่ 1