ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562

6 มิถุนายน 2562 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
7 มิถุนายน 2562 รายงานข้อมูล DMC
10 มิถุนายน 2562 ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู
14-16 มิถุนายน 2562 สถานที่จัดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด
20 มิถุนายน 2562 ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
21 มิถุนายน 2562 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
26 มิถุนายน 2562 วันสุนทรภู่
28 มิถุนายน 2562 พิธีมอบทุนการศึกษา
29 มิถุนายน 2562 ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 / 2562