รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

รายละเอียดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด

ตรวจสอบรายชื่อสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา-ม1ดาวน์โหลด

ตรวจสอบรายชื่อสมัครเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา-ม4ดาวน์โหลด

หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างละเอียด

2. กรณีที่ไม่มีเกรดเฉลี่ยและผลการสอบ o-net ให้ติดต่องานรับนักเรียน

ติดต่อประสานงานได้ที่งานรับนักเรียน

คุณครูฉัตรชัย ศรีนัครินทร์ เบอร์โทร 091-0601754