• ขอเชิญชวน ศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงาน 40ปี คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า สกลนครพัฒนศึกษา